marek.kobiec@globaltechhub.pl tel. 531 260 600 |
select your language
Wprowadzanie podmiotów i produktów
zagranicznych na rynek polski

Polski rynek cały czas się rozwija, jest przyjazny i wiele oferuje nowym partnerom, dlatego warto lokować tutaj swoje przedsięwzięcia gospodarcze. Oferujemy pełne wsparcie od momentu idei projektu aż po proces jej realizacji.
Zajmujemy się wprowadzaniem na polski rynek podmiotów zagranicznych, a w szczególności firm wyspecjalizowanych w obszarze nowych technologii. – IT, energia odnawialna i ochrona środowiska, telekomunikacja, robotyka, motoryzacja, technologie wytwarzania zdrowej żywności, farmacja i biotechnologia oraz biomedycyna. Analiza rynku i konkurencji pozwala naszym partnerom mieć pouczcie pełnej kontroli i bezpieczeństwa podejmowanych decyzji.

Przez cały okres współpracy służymy doradztwem ekonomicznym i prawnym, a decydując się na współpracę z nami możecie państwo oczekiwać od nas pełnego wsparcia w następujących obszarach:
  • dokładnej analizy rynku – m.in. analiza konkurencji, niezbędne badania marketingowe,
  • wyboru najwłaściwszej lokalizacji w zależności o charakteru projektu,
  • pomoc przy wyborze odpowiedniej formy prawnej powołanego podmiotu
  • doradztwa w zakresie rejestracji podmiotu gospodarczego – m.in. wsparcie prawne, przygotowanie dokumentacji, uzyskiwanie koncesji,
  • wsparcia w kontaktach na poziomie Jednostek Samorządu Terytorialnego, oraz organów Administracji Państwowej
  • sporządzenia strategii wejścia na rynek polski – m.in. biznesplan, perspektywy rozwojowe, studia wykonalności, analizy finansowe, nowe rozwiązania technologiczne,
  • znalezienia odpowiednich partnerów handlowych,
  • due diligence prawny, podatkowy i finansowy firm będących przedmiotem planowanej inwestycji,
  • pomocy w uzyskaniu finansowania projektu – m.in. dotacje z Unii Europejskiej, a także od prywatnych partnerów,
  • prowadzenia, realizacji projektu w imieniu podmiotu zagranicznego na terenie Polski.