marek.kobiec@globaltechhub.pl tel. 531 260 600 |
select your language
Obszar IT

Świeże spojrzenie na problemy oraz niestandardowe podejście do ich rozwiązań to klucz do sukcesu. Polityka bezpieczeństwa informacji, wsparcie systemów teleinformatycznych, potrzeby biznesowe w zakresie nowych technologii, konsulting – obszary IT nie kryją przed nami żadnych tajemnic.

Obszary IT, w jakich się poruszamy zamknięte zostały w pięciu punktach. Warto sprawdzić, co możecie Państwo zyskać.

1. Wdrażanie i audyt bezpieczeństwa informacji i IT
W ramach usługi oferujemy Państwu kompleksowe badania polityki bezpieczeństwa organizacji lub stworzenie jej od podstaw. Sprawdzamy stopień objęcia wszystkich rodzajów naruszeń bezpieczeństwa jak np. nieautoryzowany dostęp lub wyciek poufnych danych. Badamy procedury postępowania i działania w takich przypadkach, co skutkuje uniknięciem podobnych zdarzeń w przyszłości. Bazując na wieloletnim doświadczeniu, proponujemy usprawnienia zwiększające skuteczność działania polityki. Wspieramy także organizacje we wdrażaniu norm bezpieczeństwa (np. PN-ISO/IEC 27001).

2. Wdrażanie i audyt polityki zarządzania ciągłością działań
Audytujemy lub proponujemy nowe procedury zapewniające ciągłość działań organizacji w obszarach, w których niezbędne jest wsparcie systemów teleinformatycznych. Zarządzanie ciągłością działania odnosi się do czynności wykonywanych codziennie - nie jest procesem realizowanym jedynie w czasie katastrofy. Takie postępowanie ma na celu ograniczanie ryzyka wystąpienia sytuacji awaryjnej oraz utrzymywaniu gotowości do natychmiastowej reakcji, gdyby takowa zaistniała.

3. Dostosowanie działających procesów wewnętrznych IT i obszaru zarządzania ryzykiem (zgodnie z ITIL)
Pomagamy Państwu wdrożyć zestaw procesów w obszarze zarządzania informatyką. Bazujemy na zestawie najlepszych praktyk opisanych w bibliotece ITIL. Takie rozwiązanie pozwala organizacjom na doskonałe współgranie narzędzi IT z potrzebami biznesowymi przedsiębiorstwa.

4. Analiza, modelowanie i usprawnianie procesów biznesowych, analiza systemowa
W ramach usługi pomożemy Państwu zdefiniować potrzeby biznesowe i tym samym przełożyć je na wymagania dla systemów informatycznych. Często etap zbierania wymagań wiążemy z usprawnianiem procesów biznesowych działających w przedsiębiorstwie - aby były lepiej wspierane przez rozwiązania informatyczne. Po zakończeniu analizy biznesowej, przekładamy zebrane wymagania na kompletny projekt systemu informatycznego.

5. Konsulting w zakresie architektury korporacyjnej
Wspieramy Państwa organizacje w definiowaniu architektury korporacyjnej - systemowego podejścia do projektowania, planowania, wdrażania i zarządzania informatyczną strukturą organizacji. Prace są prowadzone przez certyfikowanych inżynierów TOGAF.