marek.kobiec@globaltechhub.pl tel. 531 260 600 |
select your language
Obszar Badawczy

Innowacyjne badania medyczne dają mnóstwo możliwości, a tym samym nadziei na lepsze życie. Połączenie doświadczonych naukowców z organizacjami działającymi w obszarze biomedycyny to zielone światło dla innowacyjnych rozwiązań – aktywnie uczestniczymy w tym procesie.

Specjalizujemy się w uaktywnianiu innowacyjnych projektów technologicznych oraz działalności badawczo-rozwojowej obejmującej zakres biomedycyny. Prowadzi to do wdrożeń nowych produktów, wyrobów medycznych oraz leków. Łączymy naukowców dysponujących know-how z podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi ich finansowaniem - tworzenie konsorcjów naukowo-przemysłowych możliwe jest na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

Domeną naszej firmy jest współpraca z organizacjami planującymi i prowadzącymi badania kliniczne. Nadzorujemy aspekty i regulacje prawne dotyczące inicjowania i kierowania projektami o charakterze badań klinicznych, które są bardzo ważne w dzisiejszym świecie. Prowadzi się je w celu określenia bezpieczeństwa oraz skuteczności wyrobów medycznych, terapii oraz metod zapobiegania schorzeniom.

Naszą siła jest współdziałanie z ośrodkami wyróżniającymi się wysoce wykwalifikowaną kadrą, nowoczesnym sprzętem, doświadczeniem, wiedzą oraz potencjałem i chęcią tworzenia. Prowadzone przez te podmioty projekty dostosowane są do wysokich norm etycznych oraz standardów międzynarodowych, którymi się one kierują. W naszej ocenie najważniejszy jest pacjent oraz jego prawa, dlatego działamy w zgodzie z Dobrą Praktyką Kliniczną. Dążenie do skutecznego zahamowania choroby lub złagodzenia dolegliwości z nią związanych sprawia, że chętnie podejmuje się nowych, często bardzo trudnych wyzwań.